Какво е Round Table?

Round Table е непартийно и нерелигиозно обединение на млади хора на възраст между 18 и 40 години. Идеята и организационната форма на RT са взаимствани от традициите на английския клубен живот: Самостоятелни регионални “Маси” състоящи се от 20 до 25 млади мъже с различни професии и поле на дейност.

Идеята: Adopt, Adapt, Improve

Round Table очаква от своите членове откритост и интерес както към традиционните така и към новите идеи и развитие съгласно мотото: “adopt, adapt, improve”. Това мото е взаимствано от една реч на Уелския принц при откриването на технически панаир през 1927 год. С него той целял да насърчи младите хора към приемане на утвърдените, доказали се решения, тяхното приспособяване към променящата се конюнктура и доразвиването им.

Именно поради това голяма част от клубния живот е посветена на информацията за причините и тяхното взаимодействие в сегашната действителност и на размяната на житейски и професионален опит между членовете на “масата”. По този начин всеки един може да черпи мнения и становища от гледните точки на другите и така да разширява своя кръгозор и знания. Сблъсъкът на различни мнения и начини на поведение изисква от членовете на Round Table толерантност, която развива обединяване на различията, като при това не се копаят ровове, а се изгражда мостове.

Сървиз – идеята

Round Table очаква от своите членове готовност да се ангажират в рамките на своята “маса”, както и за общите “Сървиз-проекти”. Това очакване включва убедеността, че всеки един има задължения и отговорности спрямо организацията. За ангажимента в проектите се изискват не пари, а личен принос, който се основава на отвореността към проблемите на другите и удоволствието от съвместната работа. В този смисъл Round Table е Сървиз-клуб, но не и благотворителна организация.

Клубният живот

Регионалните маси от Round Table се срещат два пъти месечно на “Клубна вечер”. Тази сбирка започва най-често с обща вечеря и по принцип съдържа доклад на един от членовете или специално поканен гост. Нормално е да има един “Три-минутен-доклад” на някой от членовете на актуална тема или относно живота вътре в клуба. Случва се да има “Его-доклад”, на който се представя нов член на клуба или член от клуба съобщава новости от собствения си живот. Понякога като гости на клуба се поканват и партньорките на членовете.

Клубният живот не се ограничава със събитията и връзките вътре в клуба. На многобройните регионални, национални и интернационални срещи и изяви, членовете на клуба се запознават с различни региони, страни и култури. Свързващият елемент при това е въпреки различията и границите да се изпита радостта от контакта с други млади хора.

Ежегодните национални срещи (AGM) са традиция. Освен тях редовно клубовете организират изяви, на които канят други клубове.

В международен мащаб всеки клуб има свой клуб-партньор. Клубовете-партньори ежегодно се срещат на Евро-среща (Euro-meeting) или “Среща на номерата” при разменно гостуване. Освен това клубовете често организират турове и излети с цел запознаване на други клубове с тяхната страна и тези изяви се обявяват месеци по-рано в Интернет-страницата на клуба, страната, както и в страницата на Round Table International.

Приятелският тон на такива срещи и изяви, както и присъствието там на партньорките, водят до многобройни контакти, връзки и приятелства, които често се запазват и извън членството в клуба.

Round Table очаква от своите членове да вземат участие на минимум 60 % от клубните сбирки.

Приемането на нов член става след препоръка на един от членовете и изисква единодушно одобрение от другите членове.

Доверие и приятелство

Сърдечността и гостоприемството, скоито се приемат гостите от други клубове са неща, които всеки член трябва да научи от клуба. Много често така започват дълги приятелски отношения. Така Round Table облекчава и дори помага за решаването на много от ежедневните ни проблеми, например търсенето на нов бизнес контакт в дадена област или страна би могло да се ограничи до осъществяването на връзка с регионалния клуб – хора, на които може да се гласува необходимото доверие.

Историята

Round Table е основана в Англия. Основателят Луис Марчезе, член на Rotary International, е искал да създаде организация, която да има за пример подобни клубни образувания, но в чиято същност да бъде заложена възрастта на членовете. Членството в другите клубове по принцип е доживотно, което заедно с многото ограничения по приемането води до една доста висока средна възраст на клубовете. При Round Table членството автоматично приключва с навършването на 40-годишна възраст. По този начин има едно постоянно освобождаване на места за нови членове. Тази регулация е довела до една средна възраст на членовете около 30 години, което от своя страна обуславя висока степен на хомогенност на членовете на “Масата” по отношение на професионално и семейно положение.Движението на Round Table клубовете се разраства силно след Втората световна война и обхваща повечето страни в Европа, Африка, Азия и Северна Америка.Наличието на Round Table организации в 47 страни довежда до създаването на Round Table International. RTI от своя страна се обединява с организации с подобни цели като “APEX” в Австралия, “Active 20/30” в САЩ и “Kin” в Канада в “World Council of Service Clubs” (WOCO), който се събира ежегодно на различни места и обхваща повече от 100000 члена.